1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile
  4. Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Để thực hiện bước đăng ký khởi tạo Pos Mobile bạn sẽ làm những bước sau :

Bước 1: Tới trang đăng ký của Pos Mobile Truy cập tại đây
Bước 2: Click Tạo tài khoản
dang-ky-1
Bước 3: Nhập Email nhận token xác nhận đăng ký tài khoản
Bước 4: Nhập thông tin tài khoản (Thương hiệu, tên tài khoản, mật khẩu,số điện thoại, mã token )

Lưu ý : Tên thương hiệu không để quá dài, không chứa dấu cách và các ký tự đặc biệt
Ví dụ: THEGIOIDOAN, THEGIOIDOUONG …

dang-ky-2
Bạn đã khởi tạo thành công thương hiệu
dang-ky-thanh-cong-2

Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?