1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile
  4. Tải ứng dụng

Tải ứng dụng

Hệ thống ứng dụng Pos Mobile được phát triển trên hai hệ điều hành ios và android. Người dùng có thể download ứng dụng bán hàng , quản lý trên app store với ios và google play với android
Đường link ios : Download tại đây
Đường link android : Download tại đây
code

Was this article helpful to you? Yes 6 No

How can we help?