1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile
  4. Tạo cửa hàng

Tạo cửa hàng

Để thực hiện nhiệm vụ trong phần này, bạn sẽ phải đăng nhập vào trang quản trị Pos Mobile của bạn với các thông tin chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Bước 1: Tới trang đăng ký của Pos Mobile Truy cập tại đây
Bước 2: Đăng nhập tài khoản thương hiệu vừa khởi tạo
Bước 3: Click + khởi tạo cửa hàng
tao-nha-hang
Bước 4: Nhập thông tin cửa hàng ( Tên cửa hàng, số điện thoại, loại tiền thanh toán , tỉnh thành, địa chỉ )
tao-nha-hang-2
Bước 5: Click “Tạo mới” để hoàn thành bước tạo nhà hàng
toa-nha-hang-thanh-cong

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?