1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile
  4. Tạo dữ liệu bán hàng

Tạo dữ liệu bán hàng

Bạn cần khởi tạo những sản phẩm sẽ bán trên Pos Mobile
1. Tạo loại món ăn
Bước 1: Click Chọn Quản trị cửa hàng muốn khởi tạo
toa-nha-hang-thanh-cong
Bước 2: Chọn Loại món click Tạo mới trên thanh công cụ
tao-moi-loai-mon
Bước 3: Nhập thông tin loại món
Bước 4: Chọn Tạo mới để kết thúc
click-tao-loai-mon
luu-loai-mon-thanh-cong

2. Tạo món ăn
Bước 1: Click Chọn Quản trị cửa hàng muốn khởi tạo
toa-nha-hang-thanh-cong
Bước 2: Chọn Món ăn click Tạo mới trên thanh công cụ
click-tao-tao-moi-mon-an
Bước 3: Nhập thông tin món ăn ( Tên món, giá tại chỗ , giá mang về, thuế , theo dõi kho hay không, mô tả về món ăn, hình ảnh món ăn (400×225 pixel)
man-hinh-thong-tin-mon-an
Bước 4: Chọn Tạo mới để kết thúc
tao-mon-an-thanh-cong
Lưu ý 1: Trong phần tạo loại món ăn và tạo món ăn sẽ có 2 kiểu nhập mã: Mã sinh tự động và mã nhập tay( có thể tùy chọn). Ngoài ra loại món và món ăn có thể đồng bộ sang một điểm khác cùng hệ thống có dữ liệu tương tự mà không phải nhập lại.

Lưu ý 2: Khi tạo món ăn người dùng có thể sắp xếp món ăn theo thứ tự mà mình mong muốn, Menu trên android sẽ theo thứ tự trái qua phải , Ios sẽ là từ trên xuống dưới . Thứ tự 1-1000 ( nhỏ đứng trước )

Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?