1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile
  4. Tạo tài khoản nhân viên bán hàng

Tạo tài khoản nhân viên bán hàng

Để có thể bán hàng, bạn cần tạo tài khoản cho nhân viên để đăng nhập vào ứng dụng Pos Mobile .
Bước 1: Click Chọn Quản trị của Điểm tổng
toa-nha-hang-thanh-cong
Bước 2: Chọn Tài khoản – Tài khoản nhân viên
tai-khaon
Bước 3: Nhập tên tài khoản và chọn nhà hàng áp dụng ngoài ra có thể phân quyền cho nhân viên.
tao-nhan-vien-ban-hang
Lưu ý 1: Mỗi tài khoản tạo ra chỉ sử dụng được cho một nhà hàng, không có hiệu lực khi sang nhà hàng khác cùng hệ thống

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?