1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Báo cáo

Báo cáo

1. Danh sách ca
Trong phần danh sách ca Pos Mobile sẽ hiển thị cho người dùng danh sách các ca làm việc bao gồm ngày giờ tạo ca, trạng thái ca và tổng số tiền của ca đó thu được

Bước 1: Vào Menu chính
Bước 2: Chọn chức năng Báo cáo
danh-sach-ca

2. Danh sách đơn hàng
Trong phần báo cáo về ca người dùng cũng có thể xem chi tiết ca đó xem có bao nhiêu đơn hàng, tổng tiền từng đơn hàng, số hóa đơn …

Bước 1: Trong màn hình danh sách ca
Bước 2: Chọn ca muốn hiển thị danh sách đơn hàng
danh-sach-don-hang
Lưu ý : Những đơn hàng bị gạch ngang như hình trên là những đơn hàng đã được trả lại (Refund order)

3. Chi tiết đơn hàng
Khi ở màn hình chi tiết đơn hàng người dùng có thể xem chi tiết từng đơn hàng có những mặt hàng gì số lượng bao nhiêu, phần tram chiết khấu , phí dịch vụ, phí ship ngoài ra đơn hàng sẽ hiển thị thêm thông tin chiết tiết thanh toán ( thống kế số tiền khách trả theo từng phương thức thanh toán )

Bước 1: Mở màn hình danh sách đơn hàng đã thao tác ở mục trên
Bước 2: Chọn đơn hàng muốn xem chi tiết
chi-tiet-don-hang

4. Đơn hàng trả lại
Những đơn hàng đã được thanh toán mà khách trả lại không muốn mua nữa ( với những nhà hàng có chính sách nhận lại đơn hàng trả lại )

Bước 1: Trong màn hình danh sách đơn hàng (Mục 2)
Bước 2: Chọn đơn hàng muốn trả lại
Bước 3: Chọn chức năng trả lại đơn hàng
Bước 4: Chọn “Hủy hóa đơn”
don-hang-tra-lai-ipad
Lưu ý : Những đơn hàng bị gạch ngang như hình trên là những đơn hàng đã được trả lại (Refund order, hủy hóa đơn)

5. In lại hóa đơn
Chức năng in lại hóa đơn được hỗ trợ trên máy bán hàng giúp nhân viên bán hàng có thể in lại những hóa đơn bị mất. Người dùng có thể dựa vào tổng tiền đã ăn, số hóa đơn, thời gian, nếu nhớ .

Bước 1: Trong màn hình danh sách đơn hàng (Mục 2)
Bước 2: Chọn đơn hàng muốn trả lại
Bước 3: Chọn chức năng in lại hóa đơn
Bước 4: Chọn “In lại hóa đơn”
in-lai-hoa-don

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?