1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Nhập kho

Nhập kho

Với những quầy bán hàng nhỏ ở các địa điểm có nhu cầu quản lý kho, người cung cấp sẽ tới các điểm bán cung cấp hàng hóa. Khi đó nhân viên sẽ phải nhập hàng đó vào kho để theo dõi .

Bước 1: Vào menu chức năng
Bước 2: chọn Nhập kho
Bước 3: Chọn món muốn nhập (nhập số lượng)
nhap-kho
Lưu ý : Nếu không thấy hiển thị, người dùng chọn refresh để load lại dữ liệu.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?