Tag: cách làm quản lý nhà hàng

14
Mar

Đâu là trách nhiệm của một người quản lý nhà hàng?

Đối với một người trong quản lý kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống nói riêng, hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá khả năng làm việc, giá trị thực sự và cách làm quản lý nhà hàng của họ. Chiến lược tốt nhưng người dẫn dắt không đủ giỏi thì chưa

Read more