Tag: quản lý nhà hàng là gì

30
Mar

5 tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp chất lượng cho nhà hàng

Nếu tự tin là người kinh doanh giỏi và nắm rõ như lòng bàn tay về quản lý nhà hàng là gì, bạn đánh giá như thế nào về tầm quan của hoạt động thu mua nguyên vật liệu và lựa chọn nhà cung cấp? Rất quan trọng hay chỉ là một dịch vụ hỗ trợ “đơn giản”? Nếu vẫn

Read more