10 điều làm khách hàng một đi không trở lại nhà hàng của bạn

Với mọi nhà hàng/quán café, lợi nhuận cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào lượng khách hàng cũ quay lại nhiều hay ít. Dĩ nhiên, việc thu hút khách hàng mới để gia tăng lợi nhuận cũng rất quan trọng, nhưng theo …

10 điều làm khách hàng một đi không trở lại nhà hàng của bạn Xem thêm »