Quản lý thất thoát: 6 dấu hiệu nhân viên của bạn đang gian lận

Bạn có biết rằng 95% các nhà hàng/quán café đã bị thất thoát do nhân viên không trung thực. Và 75% nhân viên đã từng gian lận ít nhất một lần. Con số thiệt hại ước tính rất lớn và thậm chí nhiều chủ quán …

Quản lý thất thoát: 6 dấu hiệu nhân viên của bạn đang gian lận Xem thêm »