4 tiêu chí đánh giá bạn có đang kinh doanh hiệu quả hay không?

Kinh doanh cũng giống như việc bạn đang chèo một con thuyền nhỏ giữa biển khơi. Người thuyền trưởng phải có một mục tiêu thật rõ ràng để làm la bàn giúp con thuyền không bị lạc hướng. Song có mục tiêu đúng …

4 tiêu chí đánh giá bạn có đang kinh doanh hiệu quả hay không? Xem thêm »