10 tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn thu ngân nhà hàng

Xét ở một khía cạnh nào đó, thu ngân nhà hàng chính là một trong những đại diện của cửa hàng đó và cũng là người hỗ trợ chủ quán quản lý doanh thu, kiểm soát thất thoát hàng hóa. Chính vì vậy việc tuyển …

10 tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn thu ngân nhà hàng Xem thêm »