“Lối ra” cho ngành F&B hậu COVID-19 – Thách thức tạo sức bật

Dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người mà còn là vấn đề lo ngại cho đời sống kinh tế – xã hội và ngành F&B cũng không phải ngoại lệ. Người …

“Lối ra” cho ngành F&B hậu COVID-19 – Thách thức tạo sức bật Xem thêm »