May 10, 2021

Phụ thuộc app giao hàng

Phụ thuộc vào các ứng dụng giao hàng: Lối thoát cho các nhà hàng truyền thống?

Những năm gần đây, sự nở rộ của các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến như GrabFood, Now, Baemin,… đã giúp cho nhiều nhà hàng “phất” lên nhanh chóng. Ở góc độ khách hàng, đây là điều đáng mừng vì tiện lợi,

Phụ thuộc vào các ứng dụng giao hàng: Lối thoát cho các nhà hàng truyền thống? Xem thêm »

Scroll to Top