Yếu tố then chốt giúp nhà hàng ứng phó trước làn sóng COVID-19 lần thứ 4

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế và ngành F&B cũng không phải ngoại lệ. Với lệnh giãn cách xã hội, nhà hàng buộc phải đóng cửa, các hoạt động vận hành rơi vào trạng thái “ngủ …

Yếu tố then chốt giúp nhà hàng ứng phó trước làn sóng COVID-19 lần thứ 4 Xem thêm »