Meal Kit – Giải pháp duy trì doanh thu tạm thời hay xu hướng mới của ngành F&B?

Diễn biến phức tạp của đại dịch khiến bài toán kinh doanh ngành F&B ngày càng trở nên khó khăn. Các nhà hàng, quán ăn bắt buộc phải sáng tạo hơn trong việc bán online để có thể thu hút khách hàng, duy …

Meal Kit – Giải pháp duy trì doanh thu tạm thời hay xu hướng mới của ngành F&B? Xem thêm »