July 21, 2022

kichi kichi

Kichi-Kichi và hành trình khẳng định lại vị thế “Lẩu băng chuyền quốc dân” 

Dưới sức ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch trong năm 2021, bài toán kinh doanh của Kichi-Kichi thời điểm đó từng xuống dốc trầm trọng. Dù thuộc về một doanh nghiệp “tay to” như Golden Gate, thương hiệu Kichi-Kichi cũng không tránh …

Kichi-Kichi và hành trình khẳng định lại vị thế “Lẩu băng chuyền quốc dân”  Xem thêm »

Scroll to Top