June 28, 2023

POS FABi giam VAT

FABi POS – Hướng dẫn thay đổi Áp dụng giảm 2% thuế VAT từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

Nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển xã hội, bắt đầu từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng với mức giảm 2% thuế suất thuế […]

FABi POS – Hướng dẫn thay đổi Áp dụng giảm 2% thuế VAT từ 01/07/2023 đến 31/12/2023 Xem thêm »

POS PC giam VAT

POS PC – Hướng dẫn thay đổi Áp dụng giảm 2% thuế VAT từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

Nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển xã hội, bắt đầu từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng với mức giảm 2% thuế suất thuế

POS PC – Hướng dẫn thay đổi Áp dụng giảm 2% thuế VAT từ 01/07/2023 đến 31/12/2023 Xem thêm »

Scroll to Top