July 21, 2023

KOC gây ảnh hưởng thương hiệu

KOC gây ảnh hưởng thương hiệu: Xử lý thế nào mới hiệu quả?

KOC Marketing hoặc sử dụng KOC (Key Opinion Consumers) hiện đang là xu hướng phổ biến trong chiến dịch quảng cáo và truyền thông của các thương hiệu F&B. Theo thời gian, việc sử dụng KOC đã phát triển nhanh chóng và trở […]

KOC gây ảnh hưởng thương hiệu: Xử lý thế nào mới hiệu quả? Xem thêm »

Scroll to Top