1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán tiền
  4. Chi tiền ngân hàng

Chi tiền ngân hàng

Mô tả nghiệp vụ

Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ chi tiền ngân hàng như:

– Chi trả nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng

– Trả trước cho nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng

– Chi lương nhân viên bằng tiền ngân hàng

– Tạm ứng bằng tiền ngân hàng

– Nộp thuế, bảo hiểm bằng tiền ngân hàng

– Chi khác bằng tiền ngân hàng

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thực hiện chi trả tiền nhà cung cấp, chi mua ngoài, tạm ứng, đầu tư… bằng tiền gửi, thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → kế toán tiền → Báo nợ”, giao diện màn hình phiếu chi xuất hiện như hình:

Chi tiền ngân hàng 1

Điền đầy đủ thông tin trên chứng từ và các chi tiết đi kèm.

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– 1.1 Sổ ngân hàng (Báo cáo → Sổ kế toán → 1.1 Sổ ngân hàng) Thể hiện dòng tiền gửi tại một kỳ số liệu

– 2.6 Sổ công nợ (Báo cáo → Sổ kế toán → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ): áp dụng xem trong các trường hợp chi trả công nợ cho nhà cung cấp, trả nợ vay, tạm ứng cho nhân viên ….

– Các loại sổ khác như sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp

– Kiểm tra danh sách chứng từ: Danh sách chứng từ tiền, danh sách chứng từ tổng hợp.

Lưu ý: với nghiệp vụ “rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt”, kế toán thực hiện hạch toán trên phiếu thu, không thực hiện hạch toán trên phiếu báo nợ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?