1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán kho
  4. Xuất chuyển kho giữa các đơn vị

Xuất chuyển kho giữa các đơn vị

Mục đích dùng để xuất kho hàng hóa từ kho của đơn vị (nhà hàng) này sang kho của đơn vị (nhà hàng) khác cùng 1 hệ thống nhà hàng hay doanh nghiệp. Có 2 phương án xuất chuyển nội bộ giữa các đơn vị:

– Bán hàng nội bộ: Có tính doanh thu cho đơn vị xuất, đơn vị nhập tự động sinh phiếu nhập

– Xuất điều chuyển nội bộ: Không tính doanh thu cho đơn vị xuất (chỉ coi như xuất chuyển kho nội bộ thông thường), đơn vị nhập tự động sinh phiếu nhập

Articles

Tags ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?