1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán kho
  4. Xuất kho hỏng hủy

Xuất kho hỏng hủy

Mô tả nghiệp vụ

Với các mặt hàng đã nhập kho, phát hiện hỏng, sai sót, hết hạn sử dụng,… không thể trả lại cho nhà cung cấp, cần ghi nhận xuất hủy hàng hóa

Khi xuất kho hỏng hủy, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận hàng hóa xuất ra khỏi kho

– Ghi nhận chi phí hàng hủy trong kỳ

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để xuất kho hàng hủy trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ & nghiệp vụ → Kho → Xuất kho hỏng hủy”, giao diện màn hình xuất kho hỏng hủy xuất hiện như hình:

Xuất kho hỏng hủy 1

Giao diện màn hình xuất kho hỏng hủy

Điền đầy đủ thông tin trên phiếu

Lưu ý: trong màn hình xuất kho hỏng hủy, phần mục chi phí nên đưa chung vào “chi phí hàng hỏng hủy”, để trong kỳ có thể tổng hợp được, chi phí hàng hủy của 1 kỳ kế toán là bao nhiêu tiền.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?