1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn hàng
  4. Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới

Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới

Trường hợp 1:  Có kết nối phonerlite với hệ thống IPOS CallCenter:

     1. Nhận cuộc gọi của khách hàng gọi tới số hotline:

Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới 1

    2. Khách hàng gọi tới số hotline được kết nối với IPOS CallCenter, khi nghe cuộc gọi sẽ tự động mở ra trang tạo đơn đặt hàng và hiển thị thông tin: số điện thoại, tên, địa chỉ và cửa hàng đã đặt đơn trước đó (nếu khách đó đã từng đơn trước đó hoặc có trong database CRM khách hàng)

Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới 2

Có thể tra cứu thông tin khách hàng bằng cách chọn vào biểu tượng icon màu cam cạnh tên khách hàng

 

Trường hợp 2: Không kết nối phonerlite với hệ thống IPOS CallCenter: Chọn tab Tạo đơn hàng mới để tạo đơn hàng.

Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới 3

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?