1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0

Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0

TRẢI NGHIỆM CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CRM

Trải nghiệm thao tác của khách hàng trên Zalo Trải nghiệm thao tác của khách hàng trên Facebook Trải nghiệm thao tác của thu ngân trên máy POS Trải nghiệm thao tác của nhân viên quản trị CRM

Truy cập tại đây để chat với OA Zalo

Hoặc quét QRHướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0 1

Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0 2

Truy cập tại đây để chat với Facebook Page

Hoặc quét QR

Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0 3

Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM 2.0 4

Truy cập teamview máy pos bán hàng:

ID: 1065932591
Mật khẩu: 123456

Truy cập trang trang quản trị CRM

Tài khoản đăng nhập:
Thương hiệu: IPOSCRM
Tài khoản: iposcrm
Mật khẩu: 123456

 
Sử dụng tài khoản các trên để trải nghiệm các chức năng của hệ thống CRM dưới đây:
Thu thập thông tin khách hàng
[ult_buttons btn_title=”Về chương trình thành viên” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Ftheo-doi-hanh-vi-khach-hang-2%2F|||” btn_align=”ubtn-right” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm đăng ký thành viên” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-dang-ky-thanh-vien%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Theo dõi hành vi khách hàng
[ult_buttons btn_title=”Theo dõi hành vi khách hàng” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftheo-doi-hanh-vi-khach-hang-2%2F|||” btn_align=”ubtn-right” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm tích điểm và đổi điểm thành viên” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-tich-diem-va-doi-diem-thanh-vien%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Quản lý phản hồi của khách hàng
[ult_buttons btn_title=”Quản lý phản hồi của khách hàng” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Fquan-ly-phan-hoi-cua-khach-hang%2F|||” btn_align=”ubtn-center” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Tương tác với khách hàng & Broadcast thông tin
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm Tương tác khách hàng & Broadcast tin tức” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftuong-tac-voi-khach-hang-broadcast-thong-tin%2F|||” btn_align=”ubtn-center” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Quản lý chiến dịch marketing
[ult_buttons btn_title=”Quản lý chiến dịch marketing bằng evoucher” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Fquan-ly-chien-dich-marketing-bang-evoucher%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác tạo e-voucher” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-bang-e-voucher%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác áp dụng mã voucher” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-ap-dung-ma-voucher%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Quản lý đơn đặt giao hàng
[ult_buttons btn_title=”Thúc đẩy doanh thu từ đơn hàng online” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Fthuc-day-doanh-thu-tu-don-hang-online%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác đặt giao hàng” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-dat-giao-hang%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác nhận đơn đặt giao hàng” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-nhan-don-dat-giao-hang%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
Quản lý đơn đặt bàn online
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác đặt bàn online” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-dat-ban-onlie%2F|||” btn_align=”ubtn-right” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Trải nghiệm thao tác nhận đơn đặt bàn” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fipos.vn%2Fdocs%2Fhuong-dan-su-dung-ipos-crm%2Ftrai-nghiem-thao-tac-nhan-don-dat-ban%2F|||” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?