Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo

Các chỉ số báo cáo tổng quan, bức tranh khách hàng và so sánh nhóm khách giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về hành vi khách hàng và kết quả các hoạt động Marketing. Dựa trên các chỉ số thống kê, bạn có thể đưa ra những dự đoán về hành vi khách hàng trong tương lai và đưa ra những chiến dịch marketing phù hợp để tiếp tục gia tăng doanh thu từ khách hàng trung thành.

 
 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?