Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo
  4. Biến động khách hàng

Biến động khách hàng

Biến động khách hàng

Là các chỉ số thống kê sự thay đổi về số lượng thành viên và biến động số lần ăn của các nhóm khách trong một khoảng thời gian:

  • Khách hàng đăng ký và biểu đồ số lượng khách đăng ký theo ngày: là mức độ gia tăng của số lượng khách hàng. Dựa vào các chỉ số này, người quản trị đánh giá được mức độ quan tâm của khách hàng với chương trình thành viên và điều chỉnh ưu đãi thu hút khách hàng đăng ký thành viên
  • Chỉ số và biểu đồ tăng trưởng lượt khách chi tiêu: số lượng hóa đơn của các nhóm khách hàng chi tiêu lần đầu tiên, khách hàng quay lại lần 2, và khách hàng quay lại nhiều lần (từ 3 lần trở lên). Số lượng hóa đơn của nhóm khách quay lại từ 3 lần thường chiếm đa số, nó thể hiện mức độ chi tiêu thường xuyên của nhóm khách trung thành. Bên cạnh đó, sự mở rộng về cuối của miền màu cam (lượt khách chi tiêu từ 3 lần) cũng phản ánh sự trung thành của khách hàng đang gia tăng, phản ánh kết quả nhóm khách hàng trung thành chi tiêu nhiều hơn hoặc số lượng khách hàng trung thành đang tăng trưởng mạnh.
  • Biểu đồ giao dịch theo hạng thành viên và biến động hạng thành viên: với chương trình thành viên có chia tệp khách thành các nhóm theo tổng số tiền chi tiêu thì chỉ số giao dịch theo hạng thành viên phản ánh số lượng hóa đơn của mỗi nhóm khách, còn các chỉ số biến động hạng thành viên thể hiện số lượng khách được nâng hạ hạng và là mức độ tăng trưởng nhanh chậm hoặc giảm của nhóm khách hàng trung thành.
  • Thống kê lượt chi tiêu theo cửa hàng: Trong trường hợp thương hiệu chưa đẩy mạnh quảng cáo online cho chương trình thành viên mà chỉ mời khách đăng ký tại cửa hàng, thì chỉ số lượt khách chi tiêu lần đầu cung cấp thông tin chính xác nhất về kết quả thu thập thông tin khách hàng của nhân viên cửa hàng. Bên cạnh đó, chỉ số lượt khách chi tiêu lần 2 và lần 3 phản ánh cửa hàng nào có nhiều khách quay lại nhất hoặc khách hàng quay lại nhiều lần nhất.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave A Comment