Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Cài đặt nhà hàng và món

Cài đặt nhà hàng và món

Cài đặt kết nối phần mềm bán hàng

Phần mềm iPOS CRM được tích hợp với phần mềm bán hàng iPOS, giúp tự động đồng bộ thông tin của cửa hàng và thực đơn (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại cửa hàng, danh sách nhóm món và danh sách món), sau đó tự động hiển thị ra các kênh kết nối Facebook, Zalo. Tuy nhiên, thực đơn nhập vào phần mềm bán hàng phục vụ riêng cho nhân viên nội bộ công ty (do kế toán hay nhân viên IT quản lý) và thường không phù hợp với người mua hàng. Vì vậy, để thông tin hiển thị ra Facebook Zalo rõ ràng cho khách hàng dễ hiểu, dễ thao tác, bạn cần thực hiện biên tập lại một số nội dung như sửa tên món, thêm ảnh món, sửa lại thứ tự hiển thị món trên thực đơn,…

*Lưu ý: Bất kỳ thay đổi nào về thực đơn trên phần mềm bán hàng POS như sửa tên món, sửa giá món, thay đổi nhóm món, thay đổi tình trạng bán hàng,… cũng sẽ tự động đồng bộ sang phần mềm CRM và làm thay đổi hiển thị trên Facebook Zalo. Lúc này, bạn cần truy cập trang quản trị CRM để sửa lại những nội dung cho phù hợp.

 

Các tài liệu dưới đây hướng dẫn bạn biên tập nội dung hiển thị nhà hàng món ăn

Articles

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?