Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Cài đặt nhận mail thông báo

Cài đặt nhận mail thông báo

Cài đặt nhận email thông báo email giao dịch đặc biệt

 

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập thương hiệu > Ấn Cập nhật > Nhập thêm email vào danh sách email quản lý

Cài đặt nhận mail thông báo 1

Bước 3: Truy cập Cài đặt thông báo

Cài đặt nhận mail thông báo 2

Bước 4: Nhập điều kiện gửi thông báo

Cài đặt nhận mail thông báo 3

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?