Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Kịch bản CSKH
  4. Tạo kịch bản đạt mức tổng chi tiêu

Tạo kịch bản đạt mức tổng chi tiêu

Tạo kịch bản Đạt mức tổng chi tiêu

 

Video hướng dẫn:

 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Đạt mức tổng chi tiêu

Bước 3: Thiết lập điều kiện tổng tiền chi tiêu bằng 1 trong 2 cách:

  • Nhập giá trị Tổng số tiền chi tiêu vượt quá: Khi tổng tiền chi tiêu của khách hàng vượt qua giá trị này thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn/voucher cho khách.
  • Chọn Lũy kế tổng số tiền chi tiêu > Nhập giá trị áp dụng cho khách hàng có tổng chi tiêu trong khoảng và giá trị lũy kế để quy định hệ thống gửi tin nhắn/voucher mỗi lần tổng chi tiêu khách hàng tăng thêm giá trị lũy kế. Ví dụ, nếu bạn thiết lập điều kiện áp dụng cho khách hàng có tổng chi tiêu vượt các mức từ 1 triệu đến 5 triệu và lũy kế 300.000đ, thì hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn/voucher mỗi khi chi tiêu vượt các mức 1.000.000đ, 1.300.000đ, 1.600.000đ, … đến 4.500.000đ, 4.800.000đ và 5.000.000đ.

Bước 4: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 5: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 6: Ấn Tạo

 

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?