Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Kịch bản CSKH
  4. Tạo kịch bản thông báo voucher sắp hết hạn

Tạo kịch bản thông báo voucher sắp hết hạn

Tạo kịch bản Thông báo voucher sắp hết hạn

 

Video hướng dẫn:

 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Thông báo voucher sắp hết hạn

Bước 3: Nhập số ngày gửi trước khi voucher hết hạn hoặc chọn nhắc đúng ngày hết hạn

Bước 4: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 5: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 6: Ấn Tạo

 

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?