Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý Broadcast

Quản lý Broadcast

Quản lý và tạo Broadcast

Khi khách hàng kết nối với thương hiệu qua Facebook Zalo, phần mềm iPOS CRM đã ghi nhận các thông tin liên lạc khách hàng bao gồm số điện thoại, tài khoản Facebook, tài khoản Zalo, từ đó giúp bạn tương tác trực tiếp từng cá nhân khách hàng. Chức năng Broadcast cho phép bạn gửi thông tin đến toàn bộ khách hàng có trong data, gửi cho một nhóm khách hàng đã được gán tag, hoặc gửi cho danh sách nhiều số điện thoại khách hàng.

Khi tạo Broadcast, bạn có thể chọn một hoặc nhiều kênh gửi thông tin cho khách SMS, Facebook, Zalo. Nếu bạn đã đăng ký SMS Brandname, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS có tên thương hiệu. Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được thông tin qua Facebook Zalo nếu họ đã đăng ký thành viên qua mạng xã hội. Nội dung tin nhắn gửi qua các kênh giống nhau.

Quản lý Broadcast 1

 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Quản lý Broadcast > Hiển thị danh sách các Broadcast đã tạo > Ấn Tạo Broadcast

Bước 2: Chọn loại đối tượng

  • Tất cả khách hàng: là tất cả các khách hàng đã đăng ký thành viên, đã lưu thông tin vào hệ thống iPOS CRM
  • Chọn tag khách hàng: chọn một hoặc nhiều tag để chọn các tập khách hàng bạn đã lọc và gán tag trên Danh sách khách hàng Hoặc Công cụ phân tích
  • Nhập số điện thoại: nhập hoặc ấn import danh sách số điện thoại

Bước 3: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 4: Nhập nội dung tin nhắn kèm tý tự # để thêm tên người nhận

Bước 5: Ấn Gửi

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?