Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý đơn đặt bàn
  4. Khách hàng thực hiện Đặt bàn

Khách hàng thực hiện Đặt bàn

Mời khách hàng đặt bàn online

Với những khách hàng đã có thói quen trải nghiệm thường xuyên trên kênh kết nối OA Zalo và Facebook Messenger, bạn có thể dễ dàng hướng họ ấn vào nút Đặt bàn chỉ bằng một ưu đãi nhỏ kèm call-to-action Đặt bàn. Khách hàng thực hiện Đặt bàn chỉ với vài thao tác dưới đây 

 

Hướng dẫn đặt bàn qua OA Zalo:

Bước 1: Mở app Zalo > Truy cập cuộc hội thoại với OA thương hiệu > chọn Đặt bàn

Bước 2: Mở form đặt bàn > Nhập số khách, ngày giờ, và ghi chú (nếu có) > Ấn Xác nhận đặt bàn

Khách hàng thực hiện Đặt bàn 1
Khách hàng thực hiện Đặt bàn 2
Khách hàng thực hiện Đặt bàn 3

 

Hướng dẫn đặt bàn qua Facebook Messenger:

Bước 1: Mở app Messenger > Truy cập cuộc hội thoại với fanpage thương hiệu > chọn Đặt bàn

Bước 2: Mở form đặt bàn > Nhập số khách, ngày giờ, và ghi chú (nếu có) > Ấn Xác nhận đặt bàn

Khách hàng thực hiện Đặt bàn 4
Khách hàng thực hiện Đặt bàn 5
Khách hàng thực hiện Đặt bàn 5
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?