Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý đơn giao hàng
  4. Nhận và quản lý đơn giao hàng

Nhận và quản lý đơn giao hàng

Nhận đơn và quản lý đơn giao hàng

Sau khi khách đặt giao hàng, đơn hàng sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm POS của thu ngân. Bên cạnh đó, đơn hàng cũng hiển thị trên trang quản trị CRM để người quản trị có thể xem danh sách đơn bất kỳ lúc nào

 

Hướng dẫn xem danh sách đơn giao hàng trên CRM:

Bước 1: Truy cập Đơn đặt hàng > Hiển thị danh sách đơn hàng và tình trạng

Nhận và quản lý đơn giao hàng 1

Bước 2: Ấn vào 1 đơn > Hiển thị chi tiết đơn giao hàng

 

Hướng dẫn nhận đơn đặt bàn trên phần mềm POS:

Bước 1: Khi có đơn hàng, thông báo hiển thị góc dưới bên phải màn hình > Thu ngân ấn vào thông báo

Nhận và quản lý đơn giao hàng 2

Bước 2: Hiển thị thông tin giao hàng

Nhận và quản lý đơn giao hàng 3

Bước 3: Ấn Đóng > Hiển thị danh sách món > Chọn ‘Tổng tiền’ để kiểm tra phí giao hàng, sửa phí giao hàng nếu cần

Nhận và quản lý đơn giao hàng 4

Bước 4: Gọi điện cho khách hàng xác nhận các thông tin: danh sách món, tổng tiền, phí giao hàng, thời gian giao hàng > Thêm bớt món và quy đổi điểm nếu khách yêu cầu

Nhận và quản lý đơn giao hàng 5

Bước 5: In hóa đơn > Chọn dịch vụ giao hàng

Nhận và quản lý đơn giao hàng 6

Bước 6: Chọn địa chỉ giao hàng > Ấn OK > Đơn hàng tự động chuyển sang đơn vị vận chuyển và sẽ có tài xế đến nhận đơn đi giao hàng

Nhận và quản lý đơn giao hàng 7

Bước 7: Đơn hàng tự động được cập nhật thành trạng thái ‘Hoàn thành’ khi người vận chuyển giao hàng thành công.

 

Các trường hợp khác:

  • Nhân viên cửa hàng tự giao hàng: Sau khi giao hàng, nhân viên chọn ‘Giao vận’ > Chọn đơn hàng cần đổi trạng thái > Chọn ‘Đổi trạng thái’ > Chọn ‘Hoàn thành’ > OK

Nhận và quản lý đơn giao hàng 8

 

  • Khách yêu cầu hủy đơn hàng: Nhân viên chọn ‘Bỏ món’ > Đóng đơn hàng > Chọn lý do hủy đơn hàng > Ấn OK

Nhận và quản lý đơn giao hàng 9

 

  • Cửa hàng không phục vụ được đơn hàng: Nhân viên thì chọn ‘Chuyển chi nhánh’ > Hệ thống đề xuất 6 cửa hàng gần nhất > Chọn 1 cửa hàng để chuyển đơn hàng.

Nhận và quản lý đơn giao hàng 10

 

  • Khách yêu cầu giao hàng sau:

Bước 1: Khi gọi điện xác nhận, nếu khách hàng yêu cầu giao sau, nhân viên chọn “Đặt trước”

Bước 2: Nhập ngày, giờ giao hàng > Chọn ‘Check’ > Chọn bàn “TAKE AWAY” > OK

Nhận và quản lý đơn giao hàng 11

Nhận và quản lý đơn giao hàng 12

Bước 3: Chuẩn bị đến giờ giao hàng, nhân viên chọn “Đặt chỗ” > chọn bàn Take Away

Nhận và quản lý đơn giao hàng 13

Bước 4: Chọn đơn hàng muốn giao > Chọn “Mang về” > Yes > Đơn hàng được chuyển sang chế độ bán mang về.

Nhận và quản lý đơn giao hàng 14

Bước 5: Tổng tiền > In hóa đơn

Nhận và quản lý đơn giao hàng 15

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?