Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Thành viên
  4. Cài đặt khác

Cài đặt khác

Cài đặt khác

Trước khi tạo các hạng thành viên và chính sách tích điểm, bạn cần cấu hình một số cài đặt chung cho chính sách thành viên bao gồm:

Làm tròn điểm tích lũy: số điểm tích lũy mỗi lần thành toán sẽ được làm tròn phần thập phân theo quy luật: từ 0.1 đến 0.4 được làm tròn xuống 0, và từ 0.5 đến 0.9 được làm tròn lên 1.

Chu kỳ xét duyệt thay đổi hạng thành viên tự động: Chu kỳ là số ngày tính từ thời điểm khách bắt đầu hạng. Trong khoảng thời gian này, khách hàng cần chi tiêu đủ mức quy định để duy trì hạng. Nếu bạn không yêu cầu mức chi tiêu duy trì hạng thì chọn Không theo chu kỳ

Không tích điểm cho hóa đơn có nguồn từ: Hệ thống iPOS CRM giúp bạn dễ dàng kết hợp với các đối tác để phát hành mã voucher hoặc nhận đơn đặt hàng từ họ và lưu trữ thông tin khách hàng đến từ đối tác. Tuy nhiên, trên thực tế, khách không mua hàng của bạn mà mua hàng của đối tác. Vì vậy, bạn có thể quy định không tích điểm cho những hóa đơn mà thành viên mua hàng qua đối tác.

 

Video hướng dẫn:

Coming soon

 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Hạng thành viên lần đầu hoặc Cài đặt Chung

Bước 2: Chọn Có hoặc Không làm tròn điểm tích lũy

Bước 3: Nhập số ngày của Chu kỳ xét duyệt thay đổi hạng thành viên tự động hoặc chọn Không theo chu kỳ

Bước 4: Chọn các nguồn đơn hàng không tích điểm hoặc bỏ trống

Bước 5: Ấn Lưu > Tiếp tục đến bước Tạo chính sách thành viên

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?