Theo loại nhà hàng

Với mô hình nhà hàng truyền thống, iPOS giải quyết bài toán đặc thù là xây dựng kho nguyên liệu, hỗ trợ lên giá bán món ăn và tính lời lỗ.

Kinh doanh cà phê tại chỗ hay takeaway đều có thể sử dụng phần mềm quản lý iPOS để bán hàng, thanh toán, quản trị.

Với hình thức thanh toán trước, khách hàng tự phục vụ, iPOS giúp nhân viên bán hàng – trả đồ nhanh chóng với hệ thống tem nhãn riêng biệt.

Mô hình fast food, lượng khách lớn trong giờ cao điểm được iPOS hỗ trợ thanh toán bán hàng nhanh chóng bằng đa dạng hình thức online và offline.

iPOS được thiết kế đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh của mô hình bar/pub trong điều kiện môi trường nhiều tiếng ồn.

Một chuỗi lớn có nhiều thương hiệu nhỏ dùng iPOS để quản trị tách rời và so sánh hiệu quả kinh doanh chéo nhờ hệ thống báo cáo đặc thù.

Scroll to Top

Liên hệ ngay

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Ưu đãi đặc biệt

Chỉ với 4.900.000 VNĐ

Sở hữu trọn bộ phần mềm quản lý bán hàng FABi:

Kinh doanh Offline tại cửa hàng

Kinh doanh trên nền trảng Online

Quản trị nhân sự & chấm công

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Nâng cao hệ suất kế toán & quản trị kho

Công cụ phân tích dữ liệu

Dịch vụ hỗ trợ tài chính