KV ipos TN 01 2 scaled
thông tin chương trình
Bức tranh kinh tế Việt Nam đầu nửa năm 2022 mang nhiều màu sắc khác nhau. Tại khu vực Tây Nguyên nói riêng, dưới tác động từ nhiều phía, ngành F&B đã có chuyển biến rõ rệt.

Tuy vậy, nhiều thương hiệu ẩm thực và đồ uống tại Tây Nguyên vẫn chưa có nghiên cứu rõ ràng trước khi mở ra. Các phương án xây dựng thương hiệu và truyền thông vẫn chưa được chú trọng.
Group 88
poster 01 1
thông tin chương trình
Group 88
Bức tranh kinh tế Việt Nam đầu nửa năm 2022 mang nhiều màu sắc khác nhau. Tại khu vực Tây Nguyên nói riêng, dưới tác động từ nhiều phía, ngành F&B đã có chuyển biến rõ rệt.

Tuy vậy, nhiều thương hiệu ẩm thực và đồ uống tại Tây Nguyên vẫn chưa có nghiên cứu rõ ràng trước khi mở ra. Các phương án xây dựng thương hiệu và truyền thông vẫn chưa được chú trọng.
Scroll to Top