Hơn cả phương thức thanh toán bằng ví điện tử thông thường,
chúng tôi có thể giúp bạn
Frame 7 1
Frame 8
Frame 9 1
Cửa hàng của bạn đang phù hợp với
phương thức thanh toán nào của MoMo?

Mô hình thanh toán trả trước

Group 83 1
Group 87 1

Mô hình thanh toán trả sau

Group 85 1
Group 86
Lợi ích khi mở điểm thanh toán MoMo thông qua iPOS.vn?
Frame 31 desktop
Frame 4
Frame 1 1
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ số lượng có hạn
(*) Áp dụng cho các thương hiệu bắt đầu sử dụng Dịch vụ trung gian thanh toán của MoMo từ 15/05/2022 đến 30/06/2023
GIẢM ĐẾN 50% khi mua thiết bị thanh toán
Group 73
Group 37
Frame 2 1
Hơn cả phương thức thanh toán bằng ví điện tử thông thường,
chúng tôi có thể giúp bạn
Frame 7 1 1
Frame 8 1
Frame 9 1 1
Cửa hàng của bạn đang phù hợp với
phương thức thanh toán nào của MoMo?

Mô hình thanh toán trả trước

Group 88
Group 86 1

Mô hình thanh toán trả sau

Group 91
Mask group 1
Lợi ích khi mở điểm thanh toán MoMo thông qua iPOS.vn?
Frame 31 2
Frame 4
Frame 1 1
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ số lượng có hạn
(*) Áp dụng cho các thương hiệu bắt đầu sử dụng Dịch vụ trung gian thanh toán của MoMo từ 15/05/2022 đến 30/06/2023
Group 73
GIẢM ĐẾN 50% khi mua thiết bị thanh toán
Group 37
Frame 2 1
Scroll to Top