Tag: cách quản lý nhà hàng

24
Mar

Biến thức ăn thừa thành vũ khí thu hút khách hàng

Tồn đọng thức ăn thừa là điều không thể tránh khỏi kinh khi doanh lĩnh vực ăn uống. Tùy thuộc vào cách quản lý nhà hàng mà tỷ lệ đó sẽ thấp hay cao. Người ta vẫn coi thức ăn thừa là “phế phẩm” và chọn cách vứt đi hoặc tốn một khoản tiền kha khá để xử lý chúng.

Read more