1. Home
  2. POS Mobile
  3. Giới thiệu
  4. Giao diện POS Mobile trên iPad

Giao diện POS Mobile trên iPad

Giao diện chính của Pos Mobile rất trực quan, đơn giản và dễ sử dụng. Hầu hết chức năng được nhà phát triển giản lược tối đa thao tác giúp người dùng tiếp cận dễ dàng hơn và đơn giản hóa quy trình bán hàng cũng như quản lý hiệu quả nhất

Giao diện POS Mobile trên iPad

Giao diện POS Mobile trên iPad

Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?