1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Tài khoản

Tài khoản

1. Đăng nhập
Đầu tiên mình xin giới thiệu với mọi người cách đăng nhập ứng dụng Pos Mobile. Tài khoản bán hàng sẽ được quản lý tạo trên hệ thống Cms(web quản lý) .
Bước 1: Chọn ứng dụng trên màn hình thiết bị
Bước 2: Nhập tên thương hiệu, tài khoản, mật khẩu
Bước 3: Chọn “Đăng nhập”
dang-nhap-ipad
Lưu ý : Quản lý cung cấp đúng tên đăng nhập cho nhân viên bán hàng, tên nhân viên có phân biệt chữ hoa chữ thường.

2. Ca bán hàng
Nhà hàng có thể theo dõi nhân viên bán hàng theo ca, ca bán hàng sẽ thống kê cho người dùng, số đơn hàng, doanh thu,chị phí trong ca, tổng hợp đồ bán trong ca,hiệu chỉnh kho, tổng tiền thanh toán theo từng phương thức thanh toán, loại hình bán hàng …
Khi đăng nhập vào ứng dụng lần đầu hoặc sau khi khóa sổ, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn tạo ca bán hàng. Trong trường hợp logout ra ứng dụng, khi vào ứng dụng sẽ yêu cầu bạn tạo ca mới hoặc tiếp tục với ca hiện tại .
Bước 1: Đăng nhập
Bước 2: Tạo ca bán hàng ( nhập số dư đầu ) nếu có
Bước 3: Chọn “Mở ca”
mo-ca-ipad

3. Khóa sổ
Khi kết thúc ca bán hàng, người dùng sẽ khóa sổ chốt doanh thu bán hàng của ca đó hoặc hiệu chỉnh lại kho chuẩn so với thực tế, sau đó in phiếu chốt ca chuyển tiền cho quản lý cửa hàng .
Bước 1: Vào danh mục chức năng
Bước 2: Chọn chức năng khóa sổ (trong phần tài khoản)
Bước 3: Chọn “Khóa sổ”
Bước 4: Khi chọn “Khóa sổ” ứng dụng yêu cầu Hiệu chỉnh lại kho bán hàng chuẩn so với thực tế.
Bước 5: Chọn “Khóa sổ” chọn: Đóng ca hiện tại và đăng xuất
khoa-so-ipad

chon-hieu-chinh

hieu-chinh-kho
Giải thích :
Đóng ca hiện tại và đăng xuất là khóa ca và thoát ra màn hình đăng nhập, nhân viên ca tiếp theo sẽ đăng nhập tài khoản của mình .

Lưu ý 1 : Khi khóa sổ ứng dụng yêu cầu người dùng phải kết nối mạng internet để dữ liệu đồng bộ hết lên server.
Lưu ý 2: Sau khi chọn khóa sổ ứng dụng sẽ in ra phiếu chốt ca, bao gồm các thông tin: thời gian ,tên nhân viên, doanh số, doanh thu của từng loại hình bán hàng ( mang về, tại bàn) tổng hợp đồ bán, hiệu chỉnh kho…
Lưu ý 3: In chốt ca được khi được kết nối với máy in

Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?