Tag: Xôm Cafe

20
Feb

Xôm Café – có điều gì đặc biệt?

Chúng ta hãy cùng làm một phép toán đơn giản như thế này. Giả sử ở Sài Gòn trung bình 1 quận chỉ 100 quán café thì với 19 quận và 5 huyện, con số này đã lên tới hàng ngàn. Thế nhưng những lúc rủ rê “Đi café không?” thì bạn sẽ đi đâu, nhớ đến được bao nhiêu

Read more