21034584 converted 1

NHẬN NGAY BỘ 18 BÁO CÁO KẾ TOÁN MẪU - DÀNH CHO NHÀ HÀNG/CAFE

Bộ 18 báo cáo phân tích kế toán mẫu, không lo thất thoát nguyên vật liệu và kiểm soát chi phí chặt chẽ, theo chuẩn ngành F&B bao gồm:

🌠Báo cáo dòng tiền
🌠Báo cáo bảng kê mua hàng, bảng kê giá
🌠Bảng phân tích định lượng
🌠Báo cáo hàng chậm luân chuyển

ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ 18 BÁO CÁO KẾ TOÁN MẪU - DÀNH CHO NHÀ HÀNG/CAFE

19004766

Scroll to Top

Kinh doanh Offline tại cửa hàng

Kinh doanh trên nền trảng Online

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Nâng cao hệ suất kế toán & quản trị kho

Công cụ phân tích dữ liệu

Dịch vụ hỗ trợ tài chính