CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thông tin được thu thập:

Công ty Cổ phần iPOS.vn (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”) thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên quan tới bạn bao gồm:

a. Những thông tin bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi

Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm email, mật khẩu, quốc gia. Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có quyền, nhưng không bắt buộc, cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên lạc khác để phục vụ việc định danh tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật sau này.

b. Thông tin được thu thập khi sử dụng dịch vụ

Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

– Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm.

– Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn và sử dụng thông tin này để thực hiện việc tối ưu hóa và tối ưu trả nghiệm người dùng nhằm phát triển sản phẩm tốt hơn.

2. Mục đích việc thu thập thông tin:

Với mong muốn sản phẩm ngày càng hoàn thiện chúng tôi xác định và cam kết việc thu thập thông tin là để tối ưu trải nghiệm người dùng với những mục đích cụ thể như sau:

a. Cải thiện, phát triển và cung cấp các chức năng cần thiết và phù hợp nhất

b. Nâng cao trải nghiệm người dùng

c. Liên lạc và hỗ trợ kỹ thuật

3. Bảo mật thông tin:

iPOS.vn được giám sát bảo mật bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các mối đe dọa bảo mật và tiến trình xử lý bảo mật của chúng tôi để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn khi sử dụng sản phẩm của iPOS.vn.

4. Hợp tác với cơ quan chức năng:

iPOS.vn đặt máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ, sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

5. Các điều khoản khác:

a. Hiệu lực

Chính sách bảo mật này có hiệu lực ràng buộc giữa chúng tôi và bạn khi bạn đồng ý chính sách và điều khoản này. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các bên sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

b. Sửa đổi, bổ sung

Các điều khoản tại Chính sách bảo mật này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố.

19004766

Scroll to Top