banner5 scaled

tính năng nổi bật

group

Quản lý tồn kho theo thời gian thực

Quản lý xuyên suốt theo quy trình nghiệp vụ chuẩn của ngành F&B

group2
group3

Đưa ra các báo cáo phân tích, quản trị tối ưu

Kết nối trực tiếp tới nhà cung cấp

group4
group5

Hệ thống mở, tích hợp dễ dàng qua hệ thống API

luồng vận hành ipos inventory

giai phap tong the 6 1 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

vector

19004766

Scroll to Top

Kinh doanh Offline tại cửa hàng

Kinh doanh trên nền trảng Online

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Nâng cao hệ suất kế toán & quản trị kho

Công cụ phân tích dữ liệu

iPOS Datawarehouse

iPOS Manager

Đột phá mới từ iPOS

Bàn 1

Bàn 2

Đặt bàn & đón tiếp khách hàng

Mua hàng & Kế toán

Bàn 3

Chuyển đổi nhà cung cấp hệ thống

Giải pháp tổng thể cho chuỗi lớn

Tìm kiếm
mô hình F&B mới