iPOS – PHẦN MỀM
QUẢN LÝ QUÁN TRÀ SỮA


Bán hàng nhanh – Quản lý chính xác
Không lo thất thoát

iPOS – PHẦN MỀM QUẢN LÝ
NHÀ HÀNG

Bán hàng nhanh – Quản lý chính xác
Không lo thất thoát

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

PHÙ HỢP ĐA DẠNG VỚI CÁC QUY MÔ TRÀ SỮA

 

theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ một điểm đến toàn chuỗi!

PHÙ HỢP ĐA DẠNG VỚI CÁC QUY MÔ TRÀ SỮA

 

Phần mềm quản lý quán trà sữa iPOS – Phù hợp đa dạng với các mô hình trà sữa,
theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ một điểm đến toàn chuỗi!

 

Phần mềm quản lý quán trà sữa 1
Phần mềm quản lý quán trà sữa 2
Phần mềm quản lý quán trà sữa 3
Phần mềm quản lý quán trà sữa 1
Phần mềm quản lý quán trà sữa 3

KHÁM PHÁ CÁCH THỨC PHẦN MỀM iPOS HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÁN TRÀ SỮA:

KHÁM PHÁ CÁCH THỨC PHẦN MỀM iPOS HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÁN TRÀ SỮA:

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

BÁN HÀNG 

Thao tác đơn giản tối ưu cho mô hình trà sữa.
Kết hợp nhiều hình thức thanh toán.
Kết nối với máy tự đặt đồ tiện lợi.

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

QUẢN LÝ KHO

Cảnh báo hạn mức nguyên vật liệu.
Quản lý định lượng theo công thức pha chế.
Kiểm tra hàng hóa tồn dư định kỳ.

2

HỖ TRỢ MARKETING

Hỗ trợ tạo các chương trình ưu đãi.
Tạo và lưu trữ thông tin hội viên.
Tiếp nhận đơn hàng online từ các kênh bán hàng.

3

QUẢN TRỊ TỔNG HỢP

Hệ thống đầy đủ các báo cáo kinh doanh.
Quản lý từ xa trên nhiều thiết bị.
Đáp ứng cho việc quản lý chuỗi và hệ thống nhượng quyền.

4

BÁN HÀNG 

Thao tác đơn giản, dễ dàng thực hiện. 
Đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng và tích hợp 
nhiều hình thức thanh toán.
Phân quyền chặt chẽ, tránh thất thoát.

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe
2

QUẢN LÝ KHO

Cảnh báo tồn kho trong nhà hàng.
Quản lý định lượng theo công thức chế biến.
Kiểm tra hàng hoá tồn dư.

HỖ TRỢ MARKETING

Hỗ trợ tạo các chương trình giảm gía,  
khuyến mãi, sự kiện. 
Tạo và lưu trữ thông tin hội viên.
Kết nối hệ thống chăm sóc khách hàng.

3
4

QUẢN TRỊ TỔNG HỢP

Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết: 
báo cáo doanh thu, báo cáo bỏ món, v.v… 
Quản lý từ xa trên nhiều thiết bị.
Quản lý hoạt động của nhiều điểm bán. 

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO QUÁN TRÀ SỮA

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO QUÁN TRÀ SỮA

Phần mềm quản lý quán trà sữa 6

HƠN 15.000 THƯƠNG HIỆU F&B 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TIN TƯỞNG iPOS

HƠN 15.000 THƯƠNG HIỆU F&B TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TIN TƯỞNG iPOS

“Nhờ có phần mềm iPOS.vn, mọi thông tin về doanh thu từng điểm bán đều được cập nhật theo thời gian thực.
iPOS.vn vừa là đối tác, vừa là những người bạn.”

AMY TRƯƠNG – Tổng giám đốc chuỗi Toco Toco

Phần mềm quản lý quán trà sữa 17

Phần mềm quản lý quán trà sữa 17

19004766