Group 38

3 Quý đầu năm, ngành F&B chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau hai năm đại dịch. Tuy nhiên, sang đến Quý 4, tình hình kinh doanh có đôi chút giảm tốc theo kinh tế vĩ mô nói chung. Thông tin từ tổng quan đến chi tiết sẽ được iPOS.vn thống kê và phân tích trong bản báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 2022.

Các tiêu điểm đáng chú ý:

Group 41 1

CÁC THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG BÁO CÁO
THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022

Frame 11
Frame 12

ĐIỀN FORM ĐĂNG KÝ ĐỂ
TẢI VỀ BÁO CÁO MIỄN PHÍ NGAY

landing buffetmh 1
Group 37
Scroll to Top