Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng

Khách hàng

Lời mở đầu

Một số nghiên cứu đã chứng minh, nếu tỉ lệ giữ chân khách hàng tăng lên 5%, tỉ lệ lợi nhuận sẽ tăng lên từ 25% tới 95% (Zero Defections: Quality Comes to Services, Harvard Business Review, October 1990) hay 80% doanh số trong tương lai của bạn sẽ đến từ  20% khách hàng hiện tại (Gartner Group).

Trên một thị trường ẩm thực với vô vàn sự lựa chọn về món ăn đồ uồng như hiện nay, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và thu hút khách hàng cũ quay trở lại càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược marketing tổng thể của thương hiệu. Bạn sẽ cần xây dựng chiến lược dài hạn để xây dựng lòng trung thành của khách hàng, xác định những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn: gia tăng lượng dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi và định vị các phân khúc khách hàng.

Các tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thành những mục tiêu này một cách hiệu quả nhất!

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?