Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng
  4. Thu thập thông tin cá nhân khách hàng
  5. Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng

Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng

Mời khách hàng kết nối trên phần mềm bán hàng iPOS

Phần mềm iPOS CRM được tích hợp với phần mềm bán hàng iPOS, cho phép nhân viên cửa hàng thao tác lưu lại các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp. Sau khi nhân viên in hóa đơn, thông tin cá nhân khách hàng tự động đồng bộ với CRM và hiển thị trên trang quản trị CRM. Hãy thực hiện các thao tác dưới đây để thu thập thông tin khách hàng nhé:

 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Trên giao diện bàn đang mở: Ấn vào Hội viên  Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 1

Bước 2: Ấn vào token Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 2

Bước 3: Nhập số điện thoại vào token > Ấn Enter

Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 3

Bước 4: Nhập tên, ngày sinh, giới tính khách hàng

Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 4

Bước 5: Ấn vào tài khoản vừa tạo hoặc ấn Close

Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 5

Bước 6: Ấn Chấp nhận

Đăng ký thành viên tại máy POS bán hàng 6

 

 

Trải nghiệm thao tác trên hình ảnh demo:
Ấn vào ảnh và thực hiện các bước theo hướng dẫn của ô màu xanh trên ảnh

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?