Phần mềm kế toán nhà hàng 1

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HAO PHÍ THẤT THOÁT


Phần mềm kế toán nhà hàng iPOS giúp các thương hiệu F&B

cắt giảm hơn 30% hao phí do kiểm soát nguyên vật liệu không hiệu quả gây nên

Phần mềm kế toán nhà hàng 2

TẠI SAO NÊN CHỌN?

Phần mềm kế toán nhà hàng 5

CHUYÊN BIỆT CHO
NGÀNH F&B

iPOS Accounting được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia lâu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý F&B, đáp ứng được hầu hết nhu cầu quản lý đặc thù của ngành F&B.

Phần mềm kế toán nhà hàng 6

ĐỒNG BỘ VỚI PHẦN MỀM
BÁN HÀNG IPOS

iPOS Accounting kết nối trực tiếp với phần mềm bán hàng mà không qua khâu trung gian, tự động sinh bút toán doanh thu, chiết khấu, giảm giá, phí dịch vụ, thuế.

Phần mềm kế toán nhà hàng 7

QUY TRÌNH MUA HÀNG
KHOA HỌC

iPOS Accounting xây dựng quy trình mua hàng khoa học dựa trên số liệu đặt hàng các điểm bán hàng, phân tích lượng hàng bán theo số liệu thống kê kỳ trước, dự đoán số lượng cần đặt hàng nhà cung cấp.

Phần mềm kế toán nhà hàng 8

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ
ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

iPOS Accounting với tiện ích tự động xuất kho theo định lượng có sẵn, không cần nhập liệu bằng tay, quản lý chặt chẽ chi phí, giảm thiểu hao hụt trong quá trình chế biến từ đó giảm giá thành sản phẩm bán ra một cách hiệu quả.

Phần mềm kế toán nhà hàng 9

ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH CHUỖI NHÀ HÀNG, BẾP TRUNG TÂM

iPOS Accounting quản lý số liệu chuỗi bán hàng, điều chuyển hàng, tính giá thành tại Bếp trung tâm cho bán thành phẩm có một hoặc nhiều cấp định lượng.

Phần mềm kế toán nhà hàng 10

Đưa ra các báo cáo
quản trị tối ưu

iPOS Accounting bao gồm một hệ thống báo cáo quản trị đa dạng, phân tích giá thành sản phẩm, lãi lỗ theo từng sản phẩm, báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết theo từng nhà hàng và trên toàn hệ thống.

Liên kết trực tiếp phần mềm bán hàng!

Phần mềm kế toán nhà hàng 11

  • Nhà hàng
  • Thu ngân
Phần mềm kế toán nhà hàng 12

Phần mềm kế toán nhà hàng 13

  • Bán hàng
  • Ghi nhận giao dịch
Phần mềm kế toán nhà hàng 14
  • Văn phòng
  • Kế toán
Phần mềm kế toán nhà hàng 15

Phần mềm kế toán nhà hàng 13

  • Định khoản
  • Tự sinh chứng từ
Phần mềm kế toán nhà hàng 29

Phần mềm kế toán nhà hàng 29

19004766